PCT Hội cây ăn trái Daklak – Nguyễn Văn Chương chia sẽ KT trồng Sầu Riêng tại Trang Trại Lâm Nguyên580 Triệu /4000m2 Anh Nguyễn Văn Chương – PCT Hội cây ăn trái Daklak – Cổ đông của CTY Lâm Nguyên chia sẽ kỹ thuật về trồng sầu riêng tại trang tại …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep