Part 1: Team Rhea Team Building – Pansol, Calamba, LagunaKilalanin kung sino ba talaga si Christian hahahah
Keep on watching guys… There’s a lot to see… Hope ya’ll like it!!! Thanks…
@ Lenzenazy Resort, Pansol, Calamba, Laguna

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the