Part 1 – Lễ An Táng 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù:Ngày ‪26/10/2019‬ – TP Westminster Nam California – Lib VNLễ An Táng 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù: . Ngày 26/10/2019 Tại tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ , Nghi thức khai mạc và hành lễ do Hoa Kỳ điều hợp với Binh…

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem