P336 dạy kiểu nhảy cho Kazu trong nhóm Double Wish.Bài hát tên là Don't be shyCó phụ đề tiếng Việt.
日本語字幕もあります。
“Facebook”
Kết bạn với!!!
中川新介 shinsuke nakagawa(Shinsuke)
井手一博 kazuhiro ide(Kazu)
Double Wish official page
無断転用禁止
Unauthorized use prohibited
Sử dụng trái phép đều bị cấm

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua