Ôn thi đại học môn vật lý- Giải đề thi thử đại học sư phạm năm 2012Giải đề thi đại học sư phạm năm 2012- lần 4- câu 21. Xem vi deo giải chi tiết toàn bộ các đề thi thử đại học sư phạm năm 2012 tại www.hocsieu.vn. các chuyên đề vật lý 12 đặc sắc: Ứng dụng Giản Đồ Véc Tơ Quay Fresnel, Biện Luận Công Suất… Tất cả chỉ có tại www.hocsieu.vn

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc