OM MANI PADME HUM NAMA TARA HRIH – Nhạc cụ dân tộc – Ca sĩ Anh Toàn Nguyễn#anhtoannguyen
#amthanhchanhgiac
#ommanipadmehumnamatara hrih
#lamajigmerinpoche

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu