Oil pastel drawing | Cách vẽ hoa cỏ trong sương sớm thật dễ bằng màu sáp dầuGold Wind A – Art Studio www.facebook.com/VUHOANGANH214.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve