OIA MO Team Building Night Show UKMTeam building opthalmology department UKM on 24/8/19 at Janda Baik

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the