Nướng vịt cúng Thanh Minh

Nướng vịt cúng Thanh Minh


Thanh Minh
Việc duy trì những tập tục của ông cha ta luôn được rất nhiều người coi trọng và có ý thức gìn giữ.
-Theo cách tính của lịch âm, tiết thanh minh thường sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày 4 hoặc 5 của tháng 4 (sau khi kết thúc tiết xuân phân) và kết thúc vào khoảng ngày 20 hoặc 21 tháng 4 theo dương lịch hàng năm.
-Dựa theo cách tính chi tiết, ngày thanh minh năm 2020 rơi vào thứ 7 ngày mùng 4 tháng 4 dương lịch (12/3 âm lịch)
#thanhminh #tietthanhminh

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Thanh Minh
Việc duy trì những tập tục của ông cha ta luôn được rất nhiều người coi trọng và có ý thức gìn giữ.
-Theo cách tính của lịch âm, tiết thanh minh thường sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày 4 hoặc 5 của tháng 4 (sau khi kết thúc tiết xuân phân) và kết thúc vào khoảng ngày 20 hoặc 21 tháng 4 theo dương lịch hàng năm.
-Dựa theo cách tính chi tiết, ngày thanh minh năm 2020 rơi vào thứ 7 ngày mùng 4 tháng 4 dương lịch (12/3 âm lịch)
#thanhminh #tietthanhminh
5.00