Nuôi chuột với kiểu chuồng hiệu quả nhất– Sau quá trình thử nghiệm, nay đã có kiểu chuồng mới nuôi chuột bạch ít tốn kém và hiệu quả. Ít công chăm sóc, tận dụng để ra vườn…

– Chuột bạch đã đủ phục vụ trại rắn và cung cấp cho hộ nuôi khác, bẫy rắn, bẫy chim, chồn…

Cám ơn bạn xem và ủng hộ, đăng ký kênh NÔNG THÔN KHỞI NGHIỆP.

Mr.Nhut.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep