Nữ biệt động "khét tiếng" Nguyễn Thị Minh Hiền:15 tuổi cầm súng tiêu diệt 174 tên địch | NVSK | ANTVANTV | Hoạt động đơn tuyến ngay trong lòng địch. 17 tuổi đã tham gia 17 trận đánh. Tiêu diệt 174 tên địch. 9 lần được phong tặng danh hiệu dũng sĩ diệt…

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung

Leave a Reply