Nsut Thoại Mỹ diễn vở kịch "Diều ơi" tại HỘI AN cùng bé Panda và nsut Hữu Quốc30/8/2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich