NS Tuyết Tuyết chúc các cụ sống đến 120 tuổiCác bạn thấy hay hãy nhấn “đăng ký” kênh để theo dõi Video mới nhất.
60 tuổi vẫn chưa già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 tuổi biết vui chơi dài dài
90 dai dẻo sức trai
100 cưa gái vẫn tài như xưa
Thêm 10 năm nữa mây mưa
110 tuổi lưa thưa gọi là
Trăm hai nghỉ ngơi trong nhà
Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu