Nông sản Việt: Bao giờ mới hết… phải “giải cứu”?VTC Now | Một lần nữa, câu hỏi “nông sản Việt bao giờ hết giải cứu?” khi tình trạng nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu liên tục diễn ra.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong