NÓNG: Đêm Qua Kim Ủn Lệnh Bâ'm Nút Hàng loạt Tên Lửa Tiêu Diệt 16 Căn cứ TQ – Rúng Động Bắc Kinh

NÓNG: Đêm Qua Kim Ủn Lệnh Bâ'm Nút Hàng loạt Tên Lửa Tiêu Diệt 16 Căn cứ TQ – Rúng Động Bắc Kinh


tênlửa, #tintứcthếgiới, #tintứcviệtnam Theo cánh phóng viên của Hàn Quốc đưa tin vào khuya ngày 2 tháng 4 phía Trung Quốc đã nã 400 quả đại bác và pháo…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

tênlửa, #tintứcthếgiới, #tintứcviệtnam Theo cánh phóng viên của Hàn Quốc đưa tin vào khuya ngày 2 tháng 4 phía Trung Quốc đã nã 400 quả đại bác và pháo…