Nơi Thiện Lành

Nơi Thiện Lành


#Mỗi_chúng_sinh_là_một_đóa_hoa_thiện_lành

💞 Mỗi chúng sinh nơi Hạ Giới này, phần thân xác hữu hình chính là tinh hoa của vật chất, kết tinh của hai khí Âm Dương, lại được nuôi nấng sinh trưởng bởi tình thương yêu cùng đức hy sinh của muôn vật loại. Thế nên, thân xác ấy như đóa hoa tinh khôi cống hiến những gì tốt đẹp nhất của mình cho cuộc đời. Chúng sinh nào có tâm tình, ý nguyện, thiện hành tốt đẹp cho đời, sống hữu ích với bản thân, gia đình và chúng sinh quanh mình thì thân mạng ấy như đóa hoa xinh tươi, tỏa hương đạo đức vi diệu khắp Tam Giới.
💙💚💛❤️🧡💜

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

#Mỗi_chúng_sinh_là_một_đóa_hoa_thiện_lành

💞 Mỗi chúng sinh nơi Hạ Giới này, phần thân xác hữu hình chính là tinh hoa của vật chất, kết tinh của hai khí Âm Dương, lại được nuôi nấng sinh trưởng bởi tình thương yêu cùng đức hy sinh của muôn vật loại. Thế nên, thân xác ấy như đóa hoa tinh khôi cống hiến những gì tốt đẹp nhất của mình cho cuộc đời. Chúng sinh nào có tâm tình, ý nguyện, thiện hành tốt đẹp cho đời, sống hữu ích với bản thân, gia đình và chúng sinh quanh mình thì thân mạng ấy như đóa hoa xinh tươi, tỏa hương đạo đức vi diệu khắp Tam Giới.
💙💚💛❤️🧡💜
nan