Nỗi niềm mùa bông điên điển | VTC16VTC16 | Với mùa lũ cạn hiện nay, nguồn thủy sản trở nên khan hiếm. Thay vì đi đánh bắt thủy sản thì người dân ĐBSCL đi hái bông điên điển để bán….

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep