Nói là làm,Donald Trumps đã quyết định đình chỉ đóng góp tài chính của Mỹ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới

Nói là làm,Donald Trumps đã quyết định đình chỉ đóng góp tài chính của Mỹ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới


Nói là làm, tổng thống Donald Trumps đã quyết định đình chỉ đóng góp tài chính của Mỹ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO/OMS). Nguồn tài chính của Mỹ,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Nói là làm, tổng thống Donald Trumps đã quyết định đình chỉ đóng góp tài chính của Mỹ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO/OMS). Nguồn tài chính của Mỹ,…