Nội dung khóa học revit cho cầu đường từ Revit 2017 đến Revit 2020Facebook thầy Sáu:
Facebook thầy Bảy:

CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Học online, thông qua file video có thuyết minh tiếng Việt, thời gian học mọi lúc, mọi nơi;

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da