Niels Bohr – Người Mở Đường Cho Ngành Vật Lý Lượng Tử

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Niels Bohr – Người Mở Đường Cho Ngành Vật Lý Lượng Tử Albert Einstein từng nhận xét về Niels Bohr: “Không còn hoài nghi gì nữa, Niels Bohr là một trong…

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 6