Những tranh luận về đề xuất tăng khung thỏa thuận làm thêm | VTV24Thay vì 300 giờ như hiện nay, giờ làm thêm tối đa mà doanh nghiệp được áp dụng có thể lên tới 400 giờ/năm. Cùng đến với những tranh luận về đề…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep