Những thay đổi bất ngờ trên dự án Cầu Vượt hồ Linh Đàm

Những thay đổi bất ngờ trên dự án Cầu Vượt hồ Linh Đàm


Cầu vượt hồ Linh Đàm là công trình trọng điểm của TP Hà Nội để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực nút giao…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Cầu vượt hồ Linh Đàm là công trình trọng điểm của TP Hà Nội để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực nút giao…