Những Sự Chuẩn Bị | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/05

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ?” (Giăng 14: 2) Con trai chúng tôi…

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 2