Những Người Hùng Chống Dịch Sốt Rét Thời Kỳ Chinh Chiến Trong Lịch Sử Việt Nam

Những Người Hùng Chống Dịch Sốt Rét Thời Kỳ Chinh Chiến Trong Lịch Sử Việt Nam


Những Người Hùng Chống Dịch Sốt Rét Thời Kỳ Chinh Chiến Trong Lịch Sử Việt Nam
Các bạn thân mến, video hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những người anh hùng, những vị bác sĩ đã đồng hành cùng các chiến sĩ trong suốt thời gian kháng chiến trường kỳ, những kỳ tích về việc chống sốt rét

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Những Người Hùng Chống Dịch Sốt Rét Thời Kỳ Chinh Chiến Trong Lịch Sử Việt Nam
Các bạn thân mến, video hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những người anh hùng, những vị bác sĩ đã đồng hành cùng các chiến sĩ trong suốt thời gian kháng chiến trường kỳ, những kỳ tích về việc chống sốt rét
4.24