Những Ngôi Làng NGƯỜI NÙNG ở Cao Bằng || Làm ngói âm dương, nghề rèn, nón lá NGƯỜI NÙNG

Những Ngôi Làng NGƯỜI NÙNG ở Cao Bằng || Làm ngói âm dương, nghề rèn, nón lá NGƯỜI NÙNG


Những Ngôi Làng NGƯỜI NÙNG ở Cao Bằng || Làm ngói âm dương, nghề rèn, nón lá NGƯỜI NÙNG
Nguồn video:
➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, văn hóa, nghệ thuật… của Cao Bằng trên kênh Youtube Báo Cao Bằng Online.
➡ Đây là Kênh Youtube của Báo Cao Bằng Online
Trụ sở: Tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng
Điện thoại: 0206.3.752.222 – 0206.3.852.423
Fax: 0206.3.852.349
Email: baocaobangdientu@gmail.com; baocaobang11@gmail.com
* Website:
* Subscribe:
#nghềrènPhúcSen #dântộcnùng #ngóiâmdương #CaoBang

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Những Ngôi Làng NGƯỜI NÙNG ở Cao Bằng || Làm ngói âm dương, nghề rèn, nón lá NGƯỜI NÙNG
Nguồn video:
➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, văn hóa, nghệ thuật… của Cao Bằng trên kênh Youtube Báo Cao Bằng Online.
➡ Đây là Kênh Youtube của Báo Cao Bằng Online
Trụ sở: Tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng
Điện thoại: 0206.3.752.222 – 0206.3.852.423
Fax: 0206.3.852.349
Email: baocaobangdientu@gmail.com; baocaobang11@gmail.com
* Website:
* Subscribe:
#nghềrènPhúcSen #dântộcnùng #ngóiâmdương #CaoBang
nan