Những lời khai thị vàng ngọc của hòa thượng Tuyên Hóa – Phần 1/3

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Theo yêu cầu của một bạn mình đã chia video “Những lời khai thị vàng ngọc của hòa thượng Tuyên Hóa” thành 3 phần để mọi người tiện nghe nhé.
Mình vẫn đề “facebook Minh Tấn” trên video vì đây là nguồn mình lấy video này để share cho mọi người.
Video gốc:

Tải Kinh, sách Phật học:
0) Kinh Pháp Cú – HT Thích Minh Châu
– Word:
– PDF:
1) Kinh Vô Lượng Thọ:
– HT Thích Trí Tịnh dịch:
– Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, hán văn:
– Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, HT Thích Đức Niệm dịch:
2) Kinh A Di Đà
– Hán văn, ngài Cưu Ma La Thập dịch:
3) Niệm Phật Thập Yếu – HT Thích Thiền Tâm (Rất hay, người tu Tịnh Độ nên lấy lời dạy trong sách làm đường hướng tu Niệm Phật thì sẽ rất hiệu quả):
– PDF:
4) Ấn Quang Đại Sư văn sao tục biên:
– Quyển thượng:
– Quyển hạ:
5) Văn phát nguyện sám hối oan thân trái chủ:
– Word:
– PDF:
6) Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_Chú giải
– Word:
– PDF:
7) Đệ Tử Quy_Chú giải
– Word:
– PDF:

Hoan nghênh chia sẻ, công đức vô lượng!
A Di Đà Phật.

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp chủ nhật

5.00