Những Điều Nghe Thấy #1 – Tiểu Thuyết của Hồ Biểu Chánh | Trò Chuyện Đêm KhuyaTiểu Thuyết: Những Điều Nghe Thấy #1 của Hồ Biểu Chánh – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Thanh Phương diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Những Điều Nghe Thấy – phô bày những mảng hiện thực, những nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. Đó là sự tha hóa của con người trước sự lớn lên vùn vụt của đầu óc trọng thương, là số phận đáng thương của những thường dân rơi vào cảnh cùng quẫn, là những câu chuyện thế sự giàu chất nhân văn của những con người trên vùng đất mới.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri