Nhóm móc túi ở Suối Tiên diễn kịch đánh lừa nạn nhân. PLHSNgoài việc vờ giúp đỡ, an ủi, gửi tí tiền cho nạn nhân sau khi lấy sạch tài sản của họ thì nhóm móc túi còn… đốt phong long xả xui khi việc làm…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich