Nhóm 3 Lớp K15A2, lớp Kỹ năng làm việc nhóm, diễn kịch xử lý tình huống, sinh viên kế hoạchXem tại mục mục “Kỹ năng mềm” web www.sinhvienkehoach.com
(buổi 4) – Xử lý tình huống

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich