Nhìn mà xem những hình ảnh chỉ muốn "chôn" của Cara và Toof.P ở đây này | Billboard Việt Nam

Nhìn mà xem những hình ảnh chỉ muốn "chôn" của Cara và Toof.P ở đây này | Billboard Việt Nam


Toof.P và Cara “đỏ mặt” muốn “độn thổ” khi được Billboard Việt Nam cho xem lại những video bị “đào mộ” lại từ xưa lắc xưa lơ. Cùng xem màn phản ứng…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo