Nhảy shuffle dance ở trường trung học phổ thông An Thạnh 3 huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc TrăngThi chung kết tài năng mừng nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua