NHẢY HIỆN ĐẠI – HỌC SINH TRƯỜNG NAM VIỆT BIỂU DIỄNNHẢY HIỆN ĐẠI – HỌC SINH TRƯỜNG NAM VIỆT BIỂU DIỄN
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020
+ Đơn vị tổ chức: Tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt
+ Media – Camera:
LH: Mr Phước – 0907382259

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua