Nhận sửa chữa đàn organ chuyên nghiệp, uy tínNhạc cụ Trần Liêm
Địa chỉ: 48, Nguyễn Thị Kiểu, P.Hiệp Thành, quận 12
SĐT: 0931971081

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu