Nhân giống cây hương thảo từ cành chi tiết/grow rosemary from cuutingĐây là toàn bộ quá trình mình nhân giống cây hương thảo. Chỉ cần cành bằng que tăm vẫn được. Nếu bạn ở TP HCM, không nên làm vào tháng 4,5,6 vì thòi…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep