Nhân dịp 182 sud , mị sẽ bày cách vẽ bóng của gacha nha ! zui qué ik

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve