Nhận định thị trường ngày 12/09/2019 | Học Forex Cơ BảnVới những tin tức quan trọng trong ngày hôm nay bao gồm: – 15h00 : Tỷ lệ thất nghiệp hàng Quý của Italia. – 16h00: Chỉ số sản suất công nghiệp của khối…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem