NHÂM TUẤt 1982 & Vận Hạn 6 Tháng Cuối 2020

NHÂM TUẤt 1982 & Vận Hạn 6 Tháng Cuối 2020


#anhbatuvi #vanhan6thángcuoi2020
VẬN HẠN NHÂM TUẤT 1982 SÁU THÁNG CUỐI 2020
NAM
Mạng Thủy gặp năm Thổ là Tương khắc: Xấu: Chủ về đau ốm, công việc khó khăn.
Sao Thủy Diệu: Xấu: Có chuyện buồn.
Hạn Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp.
Vận Niên: Thử Quy Điền: Tốt.
Thiên can: Nhâm gặp Canh: Tương sinh: Có lợi.
Địa chi: Tuất gặp Tý: Bình Hòa: Thuận thành.
NỬ
Mạng Thủy gặp năm Thổ là Tương khắc: Xấu: Chủ về đau ốm, công việc khó khăn
Sao Mộc Đức: Tốt: May mắn, danh lộc tốt
Hạn Tam Kheo: Xây xát tay chân
Vận Niên: Thử Quy Điền: Tốt
Thiên can: Nhâm gặp Canh: Tương sinh: Có lợi
Địa chi: Tuất gặp Tý: Bình Hòa: Thuận thành

Tháng 7 – Giáp Thân (Thuỷ)
Mệnh: Thuỷ: đồng hành bổn mệnh sức khoẻ tốt
Thiên Can: Giáp (mộc), Nhâm (thuỷ) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Thân (kim), Tuất (thổ) tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Tháng 8 – Ất Dậu (Thuỷ)
Mệnh: Thuỷ: đồng hành bổn mệnh sức khoẻ tốt.
Thiên Can: Ất (mộc), Nhâm (thuỷ) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Dậu (kim) và Tuất (thổ) tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Tháng 9 – Bính Tuất (Thổ)
Mệnh: Thổ khắc Thuỷ: tháng khắc Bản mệnh: bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khoẻ đề phòng tai nạn phạm thân.
Thiên Can: Nhâm (thuỷ) khắc Bính (hoả), thiên can khắc tháng công việc nhiều rối rắm cẩn thận suy hao tài lộc.
Địa Chi: Tuất (thổ), năm sinh tháng tuổi cẩn thận gia đạo, tình cảm có chuyện không vui.

Tháng 10 – Đinh Hợi (Thổ)
Mệnh: Thổ khắc Thuỷ: tháng khắc Bản mệnh: bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khoẻ đề phòng tai nạn phạm thân.
Thiên Can: Đinh (hoả) hợp Nhâm (thuỷ), thiên can thuộc ngũ hợp
Địa Chi: Hợi (thuỷ), Tuất (thổ) tự chủ, bình hòa nhau; không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Tháng 11 – Mậu Tý (hoả)
Mệnh: Thuỷ khắc Hoả: bản mệnh khắc tháng sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng.
Thiên Can: Mậu (thổ) khắc Nhâm (thuỷ) tháng khắc thiên can công việc cẩn thận nhiều khó khăn. Dễ lâm vào bế tắt. cẩn thận vương pháp luật.
Địa Chi: Tý (thuỷ), Tuất (thổ) thuộc nhóm địa chi tương hại, cẩn thận Gia đạo & tình cảm nhiều rối rắm.

Tháng 12 – Kỹ Sửu (Hoả)
Mệnh: Thuỷ khắc Hoả: bản mệnh khắc tháng sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng.
Thiên Can: Kỹ (thổ), Nhâm (thuỷ) không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Sửu (thổ) và Tuất (thổ) thuộc nhóm tứ hành sung. Gia đạo & tình cảm cẩn thận nhiều điều trái ý nghịch long.


Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
4.77