Nhạc Vũ kịch Ngoại truyện Tấm Cám – Team Tomorrow (UOBV)Nhạc vũ kịch 2019
UOBV DINNER & DANCE 2019
THe Story Tam Cam – Team Tomorrow (UOB)
Đạo diễn dàn dựng & Biên Đạo Múa Thanh Hải Qk7

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich