Nhạc Thiếu Nhi | Đêm Trung Thu | Múa Trường Tiểu Học Thuỵ Lâm | THẾ ANH TV#nhạcthieunhi #demtrungthu #THEANHTV
Đêm Trung Thu
Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua