Nhạc Phẩm: Chùa Ba Vàng Nơi Tu Học Và Hoằng Dương Chính Pháp“Chùa Ba Vàng tựa núi nhìn sông chảy ra biển lớn Với di tích ngàn năm, Giếng Thần, Rùa Đá Cây hương đá cổ khắc khi tên Bảo Quang Tự…” Đã hơn 2000…

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep