NHẠC KỊCH: VÌ CON I LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020NHẠC KỊCH: VÌ CON (Lớp K19.KR3.03 & K19.KR3.05 – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc kết hợp với Khoa Điện – Điện tử) ——————————————.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich