Nhạc kịch Thứ ba học trò trường THPT Cần Đước 2016Hội thi văn nghệ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 trường THPT Cần Đước
Lớp 11T1 năm học 2016

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich