Nhạc kịch "Dòng sông rác"Lễ Khai Giảng năm học 2019 – 2020
Tiết mục: “Dòng sông rác”
Biểu diễn: Lớp 3B4

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich