Nhạc kịchTác giả: Lm Quang Uy
Biểu diễn: Danh Pham
Đàn: Nga Sehun
Hỗ trợ: cặp bài trùng Hằng – Cuội
Trung thu 2019 _ 14.09.2019 _ 16.08 Âm Lịch

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich