Nhạc cụ XtiengGià Làng Điểu Đố – X’Tiêng Sóc Bom Bo biểu diễn nhạc cụ “Khèn bầu”

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu