Nhạc cụ dân tộc giáy ở Tây Bắc TTBXLC. X 238Nhạc cụ dân tộc giáy ở Tây Bắc TTBXLC. X

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu