Nhạc cụ dân tộc giáy. Lẽ rắm rưỡi ná bán phuoi. TTBXLC. X (234)Nhạc cụ dân tộc giáy. Lẽ rắm rưỡi ná bán phuoi. TTBXLC. X (234)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu