Nhạc Chăm-Roda yêu thương-Nhóm múa:sinh viên Trường Đại Học An Giang tại sân khấu tượng đài Bác Tôn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem