Nhà yến mở máy được 3 tháng 10 ngày | CHIM YẾN PHÚC LỘC – 0364 466 447

Nhà yến mở máy được 3 tháng 10 ngày | CHIM YẾN PHÚC LỘC – 0364 466 447


a Dũng tại Tân Hội, Tân Châu, Tây ninh
Ngày khởi công nhà yến: 9.10.2019 âm lịch
Hoàn thiện và mở máy: 25.11.2019 âm lịch
Thời điểm hiện tại: 5.3.2019 âm lịch (Đã mở máy 3 tháng 10 ngày)
Thời điểm thăm nhà yến: 13h45

CHIM YẾN PHÚC LỘC
Địa chỉ : Thôn 2 Căn, Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước
Hotline : 0364 466 447
Email : chimyenphucloc@gmail.com
Website: chimyenphucloc.com

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

a Dũng tại Tân Hội, Tân Châu, Tây ninh
Ngày khởi công nhà yến: 9.10.2019 âm lịch
Hoàn thiện và mở máy: 25.11.2019 âm lịch
Thời điểm hiện tại: 5.3.2019 âm lịch (Đã mở máy 3 tháng 10 ngày)
Thời điểm thăm nhà yến: 13h45

CHIM YẾN PHÚC LỘC
Địa chỉ : Thôn 2 Căn, Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước
Hotline : 0364 466 447
Email : chimyenphucloc@gmail.com
Website: chimyenphucloc.com
5.00