Nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama bị đề xuất phá dỡ 7 tầng trước ngày 15/11 – BáoSở Xây dựng Hà Giang vừa đề xuất lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện Mèo Vạc chỉnh trang, cải tạo một phần công trình Mã Pì Lèng Panorama để phục vụ…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep